તૂટ્ટી ફ્રુટી  રેસિપી: કાચા પપૈયામાંથી વધારે હેલ્ધી અને ઘણી સસ્તી તૂટ્ટી ફ્રુટી બનાવો રેસિપી : તૂટ્ટી ફ્રુટી દરેકને ભાવતી હોય છે. તૂટ્ટી ફ્રુટીનો ઉપયોગ મુખવાનની સાથે-સાથે બીજી પણ ઘણી વાનગીઓમાં

લીલી વરીયાળી અને કલકત્તી પાનનો મુખવાસ:રીત 1: સામગ્રીઃ– 12 નંગ કલકત્તી પાન,- 60 ગ્રામ ખાંડ,- ખાંડ ડુબે તે કરતા થોડું વધારે પાણી,- 100 ગ્રામ લખનવી વરીયાળી,- થોડો ગ્રીન ફુડ કલર,-

જમ્યા પછી જો ડેઝર્ટ મળી જાય તો તેની મજા જ કઈક અલગ છે. ડેઝર્ટમાં આઈસ્ક્રીમ અને સ્વીટ તો બધા ખાતા જ હશે પરંતુ આજે તમારા માટે અમે એક સ્પેશ્યલ ડેઝર્ટ