ભારતમાં હવે કોરોના વાઇરસના સંક્રમણના 60થી વધારે કેસ સામે આવ્યા ચુક્યા છે ત્યારે તમારે આ વાતો જાણવી ખાસ જરૂરી છે. તો શું છે આ બીમારી અને કેવી રીતે ફેલાય શકે

જર્મનીના સેન્ટર ફોર ઇન્ફેક્શન રિસર્ચમાં આ પરીક્ષણ કરવા માં આવ્યુંઆ વાઇરસનું આખું નામ 2019- નોવેલ કોરો ના વાઇરસ છેચીનના હ્યુઆન શહેરમાં 62 લોકો આ વાઇરસ ગ્રસિત થયા છેહેલ્થ ડેસ્કઃ ચીન દેશમાં