કરેલાનુ બનાવો ચટપટી શાક

3 કારેલા 

1 નાની ચમચી લાલ મરચા 

1 નાની ચમચી ચાટ મસાલા

 1/2 નાની ચમચી ગરમ મસાલા 

1 નાની ચમચી આંબડિયો પાઉડર 

2 નાની ચમચી ચણાના લોટ 

2 નાની ચમચી ચોખાનો લોટ તેલ ફ્રાય કરવા માટે મીઠું સ્વાદપ્રમાણે  વિધિ- સૌથી પહેલા કરેલા ધોઈને ગોળ આકારમાં કાપી લો. હવે તેને કોઈ વાસણમાં થોડીવાર માટે સૂકવા માટે મૂકી નાખો. – જ્યારે કારેલા સૂકી જાય તેના પર હળદર અને મીઠું મિક્સ કરીને તેને આશરે 10 મિનિટ માટે મૂકી દો. – સમય પૂરા થયા પછી તેમાં લાલ મરચા, ગરમ મસાલા, મીઠું, આમચૂર અને ચપટી ચાટ મસાલા મિક્સ કરી નાખો. – ત્યારબાદ કાપેલા કારેલામાં ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ નાખી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી નાખો. – હવે કડાહીમાં તેલ નાખી ધીમા તાપ પર ગરમ કરો. ત્યારબાદ તેમાં કારેલા નાખી ફ્રાઈ કરો. – હવે તેને કોઈ સૂકા વાસણમાં કાઢી ઠંડુ થવા માટે મૂકી નાખો. – ત્યારબાદ તેમાં ચાટ મસાલા નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લો અને સર્વ કરો. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *