ફક્ત પાંચ જ મીનીટમાં નિંદર આવી જશે દબાવો કાંડાનો આ ભાગ પછી જુઓ ચમત્કાર

  એક્યુપ્રેસર પોઈન્ટની મદદથી ઘણા બધા રોગનું નિદાન થઇ શકે છે આમ એક્યુપ્રેસર પોઈન્ટથી દવા વગર રોગનું નિદાન થાય છે આજે આપડે નિંદ્ર ન આવતી હોય કે મોડી આવતી હોય એવા લોકો માટે ખાસ એક્યુપ્રેસર પોઈન્ટ ની ચર્ચા કરીશું સ્પિરિટ ગેટ : આ રીતે પ્રેશર આપો બબ્લિંગ સ્પ્રિંગ: આ રીતે પ્રેશર આપો વિંડપૂલ : આ … Read more

તારીખ જતી રહી હોય એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ

દરેક ખાદ્ય પદાર્થને એક્સપાયરી ડેટ હોય છે આપણે સૌ તારીખ જતી રહે એટલે વસ્તુ ફેકું દેતા હોય છી પરંતુ અમુક વસ્તુ એવું હોય છે કે તારીખ જતી રહે તો બીજી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે શું તમે જાણો છો તારીખ જતી રહી હોય તેવી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો છો તો આજે આપને એવી … Read more