કાચી કેરીની અલગ અલગ રેસીપી બનાવવાની રીત વાંચો અને શેર કરો

0

કેરી ફુદીનાની ચટણીની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને કાચી કેરી ની ચટણીની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને કાચી કેરી નો બાફલોની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને કાચી કેરી નુ વાઘારીયુની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને કાચી કેરીનો શરબતની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ

કેરી ફુદીનાની ચટણી ની રેસીપી (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ) : સામગ્રી:

1 કાચી કેરી , 1 કપ ફુદીનાની પાન , 2-3 લીલા મરચા , 1 ઈંચ આદુ , 1 ટેબલસ્પૂન શેરડી , મીઠું સ્વાદ મુજબ

કેરી ફુદીનાની ચટણી રીત:

કાચી કેરીને છોલી અને નાનાં ટુકડા કરો. ચોક્કસ કરેલા ફુદીનાના પાન અને લીલા મરચા લો. આદુને છોલીને ટુકડા કરો. બધા સામગ્રીને મિક્સર જારમાં મૂકો. શેરડી, મીઠું નાખી બરાબર મિક્સ કરો. ચટણી તૈયાર છે. તેને ઠંડુ કેળવી પીરસો.

કાચી કેરીની ચટણીની રેસીપી (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ)

સામગ્રી:

1 કાચી કેરી , 1 કપ ધાણા , 2 લીલા મરચા , 1 ઈંચ આદુ , 1 ટેબલસ્પૂન શેરડી , મીઠું સ્વાદ મુજબ

કાચી કેરીની ચટણીની રીત:

કાચી કેરીને છોલીને ટુકડા કરો. ધાના પાન તોડીને પાલવે ધોઈ લો. આદુને છોલીને આદુના છેડા કાઢી લો. બધા સામગ્રીને મિક્સર જારમાં મૂકો. શેરડી અને મીઠું ઉમેરો અને પેસ્ટ નમણું કરવું. ચટણી તૈયાર છે.

કાચી કેરીના બાફલોની રેસીપી (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ) : સામગ્રી:

2 કાચી કેરી , 1 ટેબલસ્પૂન તેલ , 1/2 ચમચી મધ , મીઠું સ્વાદ મુજબ , ચાટ મસાલો સ્વાદ મુજબ

કાચી કેરીના બાફલોની રીત:

કાચી કેરીને નાની ટુકડા કરો. ફ્રાય પેનમાં તેલ ગરમ કરો. કેરીના ટુકડા નાખો અને તડકા માટે લાવો. મધ અને મીઠું ઉમેરો. ચાટ મસાલા ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. ગરમાગરમ બાફલો પીરસો.

કાચી કેરીનું વાઘારીયુ (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ) : સામગ્રી:

2 કાચી કેરી , 2 ટેબલસ્પૂન તેલ , 1 ચમચી રાઈ , 1 ચમચી મીઠું , મધ સ્વાદ મુજબ , 1 ચમચી લીંબુનો રસ

કાચી કેરીનું વાઘારીયુ (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ) રીત :

કાચી કેરીને નાની ટુકડા કરો. પંચપતિ બદામાં તેલ ગરમ કરી રાઈ તડકો આપો. કંચા કેરીના ટુકડા નાખો. મીઠું, મધ અને લીંબુ નો રસ ઉમેરી મિક્સ કરો. ગેસ બંધ કરીને તડકા મેલી પીરસો.

કાચી કેરીનો શરબત (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ) : સામગ્રી:

2 કાચી કેરી , 1 કપ ખાંડ , 1/2 ચમચી મીઠું , 1 ચમચી કાળા મરી પાવડર , 1 ચમચી જીરા પાવડર , પાણી

કાચી કેરીનો શરબત (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ) રીત:

કાચી કેરીને બાફો અથવા ઉકાળો. કેરીને છોલી છીણી લો અને pulp લાવો. ખાંડને પાણીમાં ઉકાળીને આવિરૂપ કરો. કેરી pulp ને ખાંડના પાણીમાં મિશ્ર કરી મીઠું, કાળા મરી અને જીરા પાવડર ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરીને ઠંડું પાણી ઉમેરો. શરબત તૈયાર છે. ઠંડો પીરસો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here