ઉનાળામાં માટલાનું પાણી ઠંડુ કરવા માટે દરેક મહિલાને કામની કિચન ટીપ્સ, રસોઈ ટીપ્સ જરૂર

0

ઉનાળામાં માટલાનું પાણી ઠંડુ કરવા માટેની ટીપ્સ અને બુટમાં આવતી દુર્ગંધ દુર કરવા માટેની ટીપ્સ અને ચા ની ગરણી સાફ કરવા માટેની કિચન ટીપ્સ અને તપેલીમાંથી દૂધ ઉભરાઈને બહાર ન જાય એ માટે શું કરવું અને સુકાઈ ગયેલ નેઈલપોલિશને ફરી તાજી કરવા માટેની ટીપ્સ અને વંદા અને કીડીથી છુટકારો મેળવવા માટે ઘરગથ્થું ટીપ્સ અને તાંબા અને પીતળના વાસણોને ચકચકિત કરવા માટેની ટીપ્સ અને ગેસના ચીકણા થયેલ બટન અને ચીકણા બર્નર સાફ કરવા માટે અને કપડામાં થયેલ કલરના ડાઘ દુર કરવા માટે

ઉનાળામાં માટલાનું પાણી ઠંડુ કરવા માટેની ટીપ્સ

માટલાના ઘડામાં પાણી ભર્યા પછી તેને ઠંડે, છાંયાળા અને હવામાં અવરજવર ધરાવતી જગ્યાએ રાખો. ઘડાને પંખા સામે રાખવાથી તેના પાણીનો તાપમાન ઓછો રહે છે. ઘડામાં થોડું મીઠું ઉમેરી દINDERા સ્પર્શના પાણીની તીવ્રતા વધે છે.

બુટમાં આવતી દુર્ગંધ દુર કરવા માટેની ટીપ્સ

બસિંગ સોડાનું પાવડર બુટમાં છીંટી દો અને રાત્રે માટે તે જકડીને રાખો. બુટ કાઢ્યા પછી હંમેશા તેમને સુકાવાઓ. લેમન પીલ અથવા ટી બેગ બુટમાં રાખી શકો છો, જે દુર્ણધ દૂર કરશે.

ચા ની ગરણી સાફ કરવા માટેની કિચન ટીપ્સ

ગરણી ને લુણવાના પાણીમાં ડૂબાડી ધોઈ શકો છો. ખરપટા લાગતાં જગ્યાઓ માટે ટૂથબ્રશનો ઉપયોગ કરો. વાઇનાયગર અને પાણીને મિક્સ કરીને તે મિશ્રણમાં ગરણીને ખુલાવો.

તપેલીમાંથી દૂધ ઉભરાઈને બહાર ન જાય એ માટે

તપેલીના મૂખા પર થોડી વાણી અથવા ઘી લગાવવાથી દૂધ ઉભરાઈ નહિં જાય. તપેલીમાં એક ચમચી અથવા સ્ટીલના ચમચા મૂકવાથી પણ દૂધ ઉભરાતું નથી.

સુકાઈ ગયેલ નેઈલપોલિશને ફરી તાજી કરવા માટેની ટીપ્સ

અમુક ટીપકો નેઈલપોલિશ રીમૂવર નેઈલપોલિશમાં ઉમેરો. નેઈલપોલિશની બોટલને ગરમ પાણીમાં થોડીવાર માટે મૂકો.

વંદા અને કીડીથી છુટકારો મેળવવા માટે ઘરગથ્થું ટીપ્સ

બેસિંગ સોડા અને ખાંડને વિસ્તરણમાં મિક્ષ કરીને ફેરવી શકાય છે. વાઇનેગરના મિશ્રણથી પણ કીડીઓ દૂર થાય છે.

તાંબા અને પીતળના વાસણોને ચકચકિત કરવા માટેની ટીપ્સ

લેમન અને મીઠું મિક્સ કરેલું પેસ્ટ વાસણ પર લગાવશો. કેચપ અથવા ટામેટાની ચટણીનો પેસ્ટ વાસણોના દાગ દૂર કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

ગેસના ચીકણા થયેલ બટન અને ચીકણા બર્નર સાફ કરવા માટે

બેકિંગ સોડા અને પાણી મિક્સ کرکے, તે મિશ્રણ ગેસ બટન અને બર્નર પર લગાડો. સ્ટીલ વુલ અથવા બ્રશની મદદથી સ્ક્રબ કરો, અને પાણીથી ધોઈ નાખો.

કપડામાં થયેલ કલરના ડાઘ દુર કરવા માટે : હળવાર મોસાજ અને વાઇનેગર મિક્સ કરેલ પાણી થી ધોવી શકો છો. ડોટેડ પરના ડ્રોચલિનથી ડાઘ દૂર થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here