દરેક મહિલાઓ માટે સુપર કિંગ રસોઈ ટીપ્સ જે તમને બનાવશે રસોઈની રાણી

0

શાકની ગ્રેવીને ઘાટી બનાવવા માટેની ટીપ્સ

 1. મસાલાનું પ્રમાણ: સારું મસાલું માટે ડ્રાય મસાલા અને પેસ્ટ બંનેને સમય આપવા.
 2. ભેજવાળી વસ્તુઓ: હળવા હાથથી કામડે મૂળા, ભૂજી જેવું ઉમેરો.
 3. જાડો કરવું હોય તો: થોડા બદામ કે કાજુ પેસ્ટ ઉમેરી શકાય છે.

બઝાર જેવા કુરકુરા ઢોસા بنانےની ટીપ્સ

 1. મિલી શકેલા બટર: બટરનું પ્રમાણ વધારે રાખો અથવા ઘીનો ઉપયોગ કરો.
 2. ક્રિસ્પી તવા: તવો સારી રીતે ગરમ અને કાચા તેલથી ખાદ્ય વસ્તુઓ છાંટવું.
 3. માદું: માદું બરાબર બંધારણનું રાખો, તે જાડું કે પાતળી ન હોય.

ચીઝ છીણતી વખતે ચોટી ન જાય તે માટે ખાસ ટીપ્સ

 1. ઠંડી ચીઝ: ચીઝને છીણવાના થોડો સમય પહેલા ફ્રીઝરમાં મૂકો.
 2. શેક્સ: શેકવાની બાજુ થોડું સરખું અને હળવું રાખો જેના કારણે ચીઝ ગળી નહીં જાય.

કુકરની સીટી વાગતી ન હોય તો શું કરવું તે માટેની ટીપ્સ

 1. કુકરના વાલ્વની ચકાસણી કરો: વાલ્વ સાફ છે કે નહીં તે તપાસો.
 2. જાડો અને પાતળી ગેસટક ઉમેરો: કીવાટી અને ઉપલા ભાગને સારી રીતે બંધ મૂકજો.
 3. ગેસના દબાણને તપાસો: કુકરની અંદર આંટા મસરવું સરખું છે કે નહીં તે નિશ્ચિત કરો.

શાકની ગ્રેવીને ઘાટી બનાવવા માટેની ટીપ્સ અને બજાર જેવા કુરકુરા ઢોસા બનાવવાની ટીપ્સ અને ચીઝ છીણતી વખતે ચોટી ન જાય તે માટે ખાસ ટીપ્સ અને કુકરની સીટી વાગતી ન હોય તો શું કરવું તે માટેની ટીપ્સ

શાકની ગ્રેવીને ઘાટી બનાવવા માટેની ટીપ્સ અને બજાર જેવા કુરકુરા ઢોસા બનાવવાની ટીપ્સ અને ચીઝ છીણતી વખતે ચોટી ન જાય તે માટે ખાસ ટીપ્સ અને કુકરની સીટી વાગતી ન હોય તો શું કરવું તે માટેની ટીપ્સ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here