મહિલાને ઉપયોગી કિચન tips અને ટ્રીક જરૂર અપનાવજો | kitchen tips | rasoi tips | hometips

1

ફ્રીઝરમાં જામેલ વધારાનો બરફ દુર કરવા માટેની ટીપ્સ:

ફ્રીઝ શોધો: ફ્રીઝને નાબૂદી પર રાખો. ફ્રીઝ બંધ કરો : પ્લગ આઉટ કરીને ફ્ઔરીઝ્ટને થીડા સમય સુધી બંધ કરી ડો અને ફ્રીઝનો દરવાજો ખુલો રાખી ડો પાણીના પાત્રો: હોટ પાણીના વાસણો રાખીને બરફને વધારે ઝડપથી ઓગળવા દો. સ્ક્રેપર: પ્લાસ્ટિક સ્ક્રેપર વડે બરફની ચાંસોલા હલાવીને બરફ ને ઓગળી શકો છો . ગેસના બાટલા લીકેજ છે કે નહિ તે તપાસ કરવા માટેની રીત:

સાબુ પાણી: સાબુ અને પાણી મિશ્રણ તૈયાર કરો. ટેસ્ટ: ગેસનું કનેક્શન તપાસો. બલબ: સિલિન્ડર પાસે પાણી છાંટો. બલબ: સિલિન્ડર પાસે પાણી ભરો અને જો બબલ થતા જણાય તો સમજવું કે ગેસનો બાટલો લીકેજ છે રસોડાની ગેંડી જામ થઈ ગઈ છે, પાણી નથી જાતું:

*પ્લમ્બર: ફાવે તેવા ઉપાય તમારાથી નહિં થાય તો પ્લમ્બરનાં સંપર્ક કરો. જામ થવાનું પરિસ્થિતિ સમજો: પ્રથમ વાત, જામ થવાની સ્થિતિને સમજો અને જો શીઘ્ર બદલવાનું લાગે તો જલ્દી કાર્યવાહી કરો. ટ્રાય: હેન્ડ પમ્પ વડે ગેંડીની સફાઇ. સ્નેક ટૂલ: સ્નેક અથવા એસફ્લોઈટ નીચે સૂકી સન મારવી. દાજી ગયેલ કડાઈને સાફ કરવા માટેની ટીપ્સ: બેાઈલિંગ સોલ્યુશન: પાણી અને તોડાની સોલ્યુશન ઉકાળો. સંકpọlọpọયા: બેકીંગ સોડા બીજી સમયે ઉપયોગ કરો. ફ્રીઝરમાં જામેલ વધારાનો બરફ દુર કરવા માટેની ટીપ્સ અને ગેસનો સીલીન્ડર લીકેજ છે એ નહિ તેની તપાસ કેવી રીતે કરવી અને રસોડાની ગેંડી જામ થઈ ગઈ છે પાણી નથી જાતું અને દાજી ગયેલ કડાઈને સાફ કરવા માટેની ટીપ્સ

આ પણ વાંચો અને મિત્રો સાથે શેર કરો RELATED ARTICLE

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here