બજાર જેવા જ મસાલા બનાવવા માટેની રીત વાંચો અને શેર કરો

1

મેગીનો મસાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત અને સાંભાર મસાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત અને ગરમ મસાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત અને કેરી ના ખાટા અથાણાનો મસાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત અને કેરી ના ગળ્યા અથાણા નો મસાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત

મેનુ: મસાલા ની વિવિધ રેપિસ : મેગીનો મસાલો

ટિપ્પણી: આ બ્યાજોની રકમ 100 ગ્રામ સુધી ની છે.

સામગ્રી: 2 તેજ પાન , 5-6 લવોંગ , 1 ઈંચ દાલચીની , 2-3 જાવિત્રી ,1 teaspoon કાળી મરી , 2 મીઠા જીરા ,2 ટેબલસ્પૂન આદુ પાવડર , 1 teaspoon લસણ પાવડર , 2 ટેબલસ્પૂન કોબીજીટરમ ,1 teaspoon ટમેટા પાવડર , 1 teaspoon પૅપરિકા

પદ્ધતિ:

ગેસ પર કઢાઈમાં સવારે મસાલા (તેજ પાન, લવોંગો, દાલચીની, જાવિત્રી, કાળી મરી, મીઠાજીરો) પ્યાલામાં નાખીને સુક્કી ભુંજી લો. બધું ઠંડી જાવાય પછી પીસીને પાવડર બનાવો. હવે આ પાવડરમાં આદુ પાવડર, લસણ પાવડર, કોબીજીટરમ, ટમેટા પાવડર અને પૅપરિકા મિક્સ કરો. બધા મસાલા સરખી રીતે મિક્સ થયા પછી, એરટાઈટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરો.

સાંભાર મસાલો સામગ્રી:

6-7 સુકા મરચા , 2 ટેબલસ્પૂન કોથમીરૂના દાણા , 2 teaspoons મીઠાજુ , 1 teaspoon ઈંચિ ઈંચના હળદર , 1 teaspoon તલ ,1 teaspoon ચણા દાળ , 1 teaspoon ઊડદ દાળ , 1/2 teaspoon મેથી દાણા , 1 teaspoon હીંગ

પદ્ધતિ:

કઢાઈમાં બધા મસાલાઓને ભાજી લો (સુકા મરચા, કોથમીરૂના દાણા, મીઠાજુ, ઈંચિ ઈંચના હળદર, તલ, ચણા દાળ, ઊડદ દાળ, મેથી દાણા). બધા મસાલાઓ ઠંડા થાય પછી પીસી લો અને પાવડર બનાવી લો. હીંગ નાખીને સારા મિક્સ કરવું. સાંભાર મસાલો તૈયાર છે, સ્ટોરિંગ માટે એરટાઈટ કન્ટેનરમાં મુકો.

ગરમ મસાલો સામગ્રી:

3 ઈંચ દાલચીની સ્ટિક , 2 ટેસપૂન સ્વાદિષ્ટ મીઠાજીરો (કાળા જીરા) , 1 ટેબલસ્પૂન ગુલાબી પાપડ , 2 ટેબીશમ હરી એલચી , 10-12 લવોંગ , 1 ટેસ્મૂન કાળી મરી , 1 ઈંચ જાવીત્રી

પદ્ધતિ:

બધા મસાલાઓને સાફ કરી લો (દાલચીની, સ્વાદિષ્ટ મીઠાજીરો, ગુલાબી પાપડ, હરી એલચી, લવોંગ, કાળી મરી, જાવીત્રી). કઢાઈમાં નાંખી ને ભાજી લો. ઠંડા થાય પછી પીસીને પાવડર બનાવો. બધા મસાલા મીકસ કરીને એરટાઈટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરો.

કેરી ના ખાટા અથાણાનો મસાલો સામગ્રી:

1 કિલો કાચી કેરી , 2 કપ મીઠાજીરો , 1-1/2 કપ ગોળ ,1/2 કપ હળદર પાવડર , 1/2 કપ મીઠું ,100 ગ્રામ મીઠૂલી , 50 ગ્રમ લાલ મરચું પાવડર ,

પદ્ધતિ:

કાચી કેરીઓને ધોઇ ને કટ કરવામાં લાવો. બધા મસાલા મિક્સ કરો (મીઠાજીરો, ગોળ, હળદર પાવડર, મીઠું, મીઠૂલી, લાલ મરચું પાવડર). કાટ ની કચળી ને મસાલાથી મિક્સ કરો. એરટાઈટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરવા માટે સૂર્યપ્રકાશ માટે 2-3 દિવસ રાખો. કેરી ના ગળ્યા અથાણાનો મસાલો

સામગ્રી:

1 કિલો પાકેલી કેરી , 1 કપ મીઠું , 2 કપ ગોળ , 1/2 કપ હળદર , 2 ટેબલસ્પૂન મીઠાજુ , 2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું,

પદ્ધતિ:

પાકેલી કેરીને ધોઇ ને કટ કરીને પીસી લો. ગોળ અને મીઠું મિક્સ કરો અને નરમપણે થવા દો. મસાલા મિક્સ કરો (હળદર, મીઠજુ, લાલ મરચું). બધાને મિક્સ કરોઅને કચડાનાં મસાલાથી મેશ કરીને ઘણા સમયમાં મુકો. સ્ટોર માટે એરટાઈટ કન્ટેનરમાં મૂકો.

આ મસાલાઓ રદ્દ્દ્દવિવિધ વાનગીઓ ના સ્વાદ ને સુવિધિત કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો.

Recipes

Easy Recipes | Quick Recipes | Healthy Recipes | Vegan Recipes | Gluten-Free Recipes | Dinner Ideas | Dessert Recipes

Health Tips

Weight Loss Tips | Healthy Eating | Fitness Tips | Mental Health | Nutrition Advice | Wellness Tips | Home Remedies

Kitchen Tips

Cooking Hacks | Kitchen Organization | Food Storage Tips | Meal Prep Tips | Knife Skills | Cleaning Tips | Time-Saving Tips |

Rasoi Tips

Indian Cooking Tips | Traditional Recipes | Spice Blends | Authentic Flavors | Home-style Cooking | Curry Recipes | Indian Food Preparation

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here