August 18, 2022
Breaking News

ટામેટા અને ડુંગળીની ચટણી

આ ચટણીમાં જે સ્વાદ છે એ કદાચ જ તમને કોઈ ચટણીમાં મળી શકે. આ ચટણી તમારા રસોડામાં રહેલ શાકભાજીમાંથી જ બનશે. જાણો શુ શુ જોઈએ ...
Posted in ચટણી રેસીપી, રેસીપીTagged ,Leave a Comment on ટામેટા અને ડુંગળીની ચટણી

આ રીતે ઘરે જ બનાવી શકાય દહીં નારિયેળની ચટણી(coconut chatni)

આ રીતે ઘરે જ બનાવી શકાય દહીં નારિયેળની ચટણી(coconut chatni) લોકો બહાર ઢોસા ખાવા જાય એટલે ઢોસા કરતા વધારે દહીં નાલીયેલની ચટણી (coconut chatni) ખાતા ...
Posted in ચટણી રેસીપી, રેસીપીTagged ,Leave a Comment on આ રીતે ઘરે જ બનાવી શકાય દહીં નારિયેળની ચટણી(coconut chatni)